بغداد-ایرنا- گزارش های رسانه ای در روز چهارشنبه حاکی است آمریکایی ها در حال ایجاد یک پایگاه نظامی دراطراف منطقه تلعفر در حدود 59 کیلومتری غرب موصل هستند.

به گزارش تفریح خوب، رسانه های عراقی به نقل از آناتولی ترکیه این خبر را منتشر کرده اند که براساس آن نظامیان آمریکایی از طریق این پایگاه نظامی، بر عملیات آتی آزادسازی تلعفر نظارت خواهند کرد.
السومریه نیوز به نقل از آناتولی ترکیه نوشته است ، این پایگاه به دنبال نشست های جمعه گذشته فرماندهان آمریکایی و عراقی در زمار در غرب موصل درحال احداث است.
این گزارش همچنین به نقل از احمد الخفاجی از فرماندهان میانی ارتش عراق حاکی است، تاکنون 50 درصد امور فنی و مهندسی آن انجام شده است و کار برای ایجاد باند فرود هواپیماهای جنگی در این پایگاه در حال انجام است.
گفته می شود که اولین یگان های ارتش آمریکا شامل نیروهای ویژه و مشاوران نظامی به وسیله خودروهای ضد گلوله وارد این پایگاه شده و مستقر شده اند.
نخست وزیر عراق پیش از این تاکید داشته است که هیچ نیروی زمینی خارجی در عراق وجود ندارد و تنها مشاوران نظامی هستند که در مناطق عملیاتی به مشاوره مشغول هستند.
مراجع رسمی در عراق هنوز در قبال این گزارش ها واکنشی نداشته اند.
فرماندهان عراقی آمریکایی ها را مسئول تاخیر در عملیات آزادسازی تلعفر معرفی می کنند.
خاورم*4*1770*

انتهای پیام /*

کد خبر: 82626526 (6114477) تاریخ خبر: 18/05/1396 ساعت: 20:30 نسخه چاپی var divbody ; function SendToFiend() { divbody = ResultText.innerHTML var data = '$82626526$' + document.getElementById('ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_NameTBX').value +'$' + document.getElementById('EmailTBX').value+'$0$'; //AjaxSendFriend_UC.SendToFriend(data , SendToFiend_CallBack); var enterd = $("#ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_CaptchaTextBox").val(); var captcha = $("#ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_SecureCodeLabel").val(); var oldhtml = ResultText.innerHTML; ResultText.innerHTML = '
در حال ارسال ...
'; $.ajax({ type: "Post", url: "/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend", data: "{data:'" + data + "', enterd: '" + enterd + "' , captcha:'" + captcha + "' }", contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (msg) { if (msg.d == "") { //alert('با موفقیت ارسال شد'); ResultText.innerHTML = "با موفقیت ارسال شد"+ divbody; } else { alert(msg.d); ResultText.innerHTML = oldhtml; } ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode(); }, error: function () { ResultText.innerHTML = "error"; } }); } function ShowPopup(layer, obj) { $(".popup").colorbox({ width: "350px", inline: true, href: "#ResultText" }); //var objLayer = document.getElementById(layer); //doPopup(objLayer,obj) } ارسال به دوستان نام: ایمیل گیرنده: برای ارسال به چندین ایمیل از علامت , استفاده کنید function ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode(captcha) { var captchaimg = $("#ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1captchaimg").attr("src"); $("#ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1captchaimg").attr({ "src": "/Theme1/images/Loading2.gif" }); $("#ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1refreshcaptcahimg").hide(); $.ajax({ type: "Post", url: "/NetServices/captcha.aspx/SecureCode", data: "{captcha: '"+captcha+"'}", contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (msg) { // Replace the div's content with the page method's return. if (msg.d != "") { $("#ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_SecureCodeLabel").val(msg.d); $("#ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1captchaimg").attr({ "src": "/fa/JpegImage.aspx?action=" + msg.d + "&t=" + new Date().getTime() }); $("#ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1refreshcaptcahimg").show(); } }, error: function () { $("#ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1captchaimg").attr({ "src": captchaimg }); $("#ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1refreshcaptcahimg").show(); } }); } $(document).ready(function() { ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode('eebc1f7d-5403-492f-aa58-36fa10182fcc'); }); Captcha:
برچسب ها

سياسي

پايگاه نظامي آمريكا

تلعفر

عراق93

منبع - copyright