تئاتر خیابانی که به مناسبت آزادسازی خرمشهر با موضوع مدافعین حرم در نزدیکی مسجدجامع این شهر برگزار شد را مشاهده می کنید.

منبع - copyright