چارلز داروین، مایکل جوردن و یودا چه چیز مشترکی دارن؟ اونا مثل خیلی از شخصیت های تاریخی یا خیالی کچلن. بعضی از این افراد خودشون خواستن که کچل باشن. قرن ها، یک گنبد درخشان نمادی از هوش و ذکاوت بوده. با این وجود، خیلی از افراد کچل دوست دارن که دوباره مو داشته باشن. دانشمندان مدت ها تو این فکر بودن که چرا بعضی از افراد موهاشون رو از دست می دن و چطور می شه موهاشون رو بهشون برگردوند؟

منبع - copyright