دوستان این ویدیو ساخت خودم هست.با وسایل ساده یک تفنگ کوچک و قدرتمند بسازید!

منبع - copyright