هیلاری کلینتون، وزیر دفاع سابق آمریکا و نامزد دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه توانسته است حد نصاب انجمن درون حزبی و نمایندگان دموکرات ها را به دست آورد.

منبع - copyright