درگیری لفظی معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی (خلیل آقایی) با نماینده آمل از حاشیه های جنجالی جلسه علنی دیروز مجلس دهم بود. به گفته یکی از نمایندگان حاضر در صحنه، آقایی مدعی شده بود که یوسفیان ملا، نماینده آمل، در مورد یک مساله به او توهین نموده و از لفظ بدی علیه او استفاده کرده است. البته نماینده آمل منکر این ماجراست.

منبع - copyright