همدان - ایرنا - سرپرست بنیاد مسکن شهرستان فامنین گفت: مسکن مهر در این شهرستان متقاضی ندارد و تاکنون هیچ واحدی واگذار نشده است.

امیر خسروی بهمند روز یکشنبه در گفت و گو با تفریح خوب افزود: سایت 338 واحد مسکونی توسط راه و شهرسازی برابر طرح مصوب جامع شهر در منطقه توسعه پیش بینی شده توسط مشاور طرح جامع جانمایی شده بود.
وی اضافه کرد: در این سایت تمام خدمات قابل ارائه است اما به دلیل نبود متقاضی موثر تاکنون هیچ واحدی واگذار نشده است.
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان فامنین با بیان اینکه تامین زمین ملکی بیش از 668 واحد مسکونی متقاضیان مسکن مهر در این شهرستان توسط خود مالک و با استفاده از تسهیلات مسکن مهر ساخته شده اند گفت: همین موضوع موجب استقبال نکردن مردم از واحدهای مسکن مهر شد.
فرماندار شهرستان فامنین نیز چندی پیش با بیان اینکه مسکن مهر در فامنین در 2 بخش احداث شده است اظهار کرد: یکی مسکن مهر خود مالکان و دیگری مسکن مهر انبوه‌ساز بود که در بخش خود مالک‌ها 670 واحد بود که با اعطای تسهیلات ساخته شده و تحویل متقاضیان شد.
سید مجید شماعی با بیان اینکه طرح انبوه ‌ساز فامنین 638 واحدی است افزود: این طرح با همکاری بنیاد مسکن، بانک مسکن و پیمانکار شروع شد که اکنون با 55 درصد پیشرفت فیزیکی به مشکل برخورده و پروژه مسکوت مانده است.
فرماندار شهرستان فامنین با بیان اینکه بارها فراخوان داده و در مساجد برای جذب متقاضی صحبت شده است گفت: با توجه به اینکه در این شهرستان زندگی آپارتمانی جا نیفتاده است، برخی از متقاضیان مسکن مهر هم انصراف دادند و همین باعث شد این طرح متوقف بماند.
براساس سرشماری سال 1390 شهرستان فامنین بیش از 42 هزار نفر جمعیت دارد.
7523/2087
خبرنگار: مرضیه بختیاری** انتشاردهنده: زهرا پیرنیا

منبع - copyright