حکایت صیاد ضعیف و ماهی قوی مجموعه: شهر حکایت حکایت صیاد ضعیف و ماهی قوی   صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد.   طاقت حفظ آن نداشت ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش در ربود و برفت.   دیگر صیادان دریغ خوردند و ملامتش کردند که چنین صیدی در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن.   گفت ای برادران چه توان کردن؟   مرا روزی نبود و ماهی را همچنان ...

حکایت صیاد ضعیف و ماهی قوی مجموعه: شهر حکایت

حکایت گلستان سعدی,داستان و حکایت

حکایت صیاد ضعیف و ماهی قوی

 

صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد.

 

طاقت حفظ آن نداشت ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش در ربود و برفت.

 

دیگر صیادان دریغ خوردند و ملامتش کردند که چنین صیدی در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن.

 

گفت ای برادران چه توان کردن؟

 

مرا روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد.

 

منبع:aftabir.com

منبع - copyright