کرمانشاه- ایرنا- کارگاه داستان نویسی گلواژه بصیرت روز چهارشنبه در مجتمع یادگار امام (ره) شهرستان کنگاور برگزار شد.

به گزارش تفریح خوب، مسئول انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه در این جلسه با اشاره به فلسفه هنر اظهار داشت: فلسفه دست یافتن به هنر، لذت بردن از آن است زیرا باعث تخلیه هیجانات می شود.
مهرداد رضایی افزود: نویسندگی هنریست که در ضمیر هر کسی وجود دارد و باید آن را پرورش داد.
وی در ادامه اظهار کرد: نویسندگان می بایست در هنر خود ساختار، معنا و واژگان را فرا گیرند و کلمات عربی را از فارسی حذف کنند چرا که امروزه بخش عظیمی از اشعار و نکات نغز در ادبیات فارسی برگرفته از زبان عربی است که ما نباید اجازه دهیم کلمات بیگانه وارد زبان فارسی شود و در واقع فارسی را پاس بداریم.
مسئول انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج هنرمندان کرمانشاه گفت: داستان بیان متوالی حوادث در گستره زمانی است که نویسنده انعکاس زندگی خود و جامعه را در قالب داستان بیان می کند و به اجزاء و عناصر تشکیل دهنده در داستان می پردازد.
رضایی خاطرنشان کرد: برای نگارش یک داستان عناصر آن، اجزای بنیادین تشکیل دهنده داستان هستند که عبارتند از زاویه دید، شخصیت، لحن، تن صدا، سبک، تکنیک و تم داستان که هر کدام از این عناصر به نوبه خود مهم و حائز اهمیت هستند که تأثیر بسزایی بر خواننده می گذارد.
شهرستان کنگاور با جمعیتی افزون بر 85 هزار نفر در 94 کیلومتری شرق کرمانشاه واقع شده و دروازه ورودی این استان غربی محسوب می شود.
8066/7447 خبرنگار:مجید رحمتی ** انتشار دهنده:علی مولوی

منبع - copyright