قم- ایرنا- استاندار قم گفت: کمیته های هفت گانه شامل کمیته آموزش، هنری و نمایش، فرهنگی و رسانه ای، مراکز فرهنگی و یادمان دفاع مقدس، راهیان نور ، امور پیشکسوتان و اقشار نقش مهمی در انسجام، هماهنگی و ترویج فرهنگ دفاع مقدس دارند.

به گزارش تفریح خوب از بنیاد حفظ آثارو ارزش های دفاع مقدس قم، سیدمهدی صادقی روز چهارشنبه در دیدار با مدیرکل این بنیاد خاطرنشان کرد: باید شرح وظایف هر یک از کمیته های هفت گانه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مشخص باشد.
وی ادامه داد: در این صورت ما می توانیم خروجی مطلوبی از عملکرد این کمیته ها منطبق بر واقعیات جامعه و در راستای ارزش های دفاع مقدس داشته باشیم.
صادقی افزود: اگر در فعالیت کمیته های شورای هماهنگی انسجام کافی وجود داشته باشد، می توان با همدلی، همکاری و حمایت تمامی دستگاه های استان، بدون موازی کاری و با تمرکز بهتر، مناسب ترین راه ها را برای حفظ و ترویج فعالیت های حوزه دفاع مقدس پیگیری کرد.
استاندار قم خاطرنشان کرد: باید اعضای کمیته ها به گونه ای انتخاب شوند که به شرح وظایف و مسئولیت ها آشنایی کافی داشته باشند.
شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان ها به ریاست استانداری و زیر نظر هیات امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور فعالیت می کند.
7401/ 6133/ تنظیم کننده: بهمن اطمینان ** انتشاردهنده: جعفرمسلمی

منبع - copyright