کرمانشاه- ایرنا- فرماندار سنقر و کلیایی گفت: ایجاد فضای تغییر نگرش جامعه در بحث اشتغال در خصوص استخدام در ادارات دولتی ضروری است.

به گزارش خبرنگار تفریح خوب، یاور محمدی روز چهارشنبه در جلسه شورای مهارت سنقر و کلیایی افزود: برای ایجاد اشتغال، بحث آموزش های مرتبط با شغل مورد نظر و مشارکت و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی که همراه با حمایت دولت خواهد بود بایستی مورد توجه ویژه ای قرار بگیرد.
وی مشاغل خانگی و کارگاه های کوچک متناسب با نیاز بازار با بهره گیری از تسهیلات دولت را ظرفیت مناسبی دانست که در صورت استقبال افراد جویای کار، موجب اشتغال بخش زیادی از افراد جامعه خواهد شد.
فرماندار سنقر و کلیایی با بیان اینکه حجم قابل توجهی نیروی انسانی دانش آموخته بیکار داریم، گفت: اگر این افراد، خود را با واقعیت فضای کسب و کار در جامعه تطبیق دهند، فرهنگ اشتغال و کار نیز تغییر پیدا می کند و بخش زیادی از مشکلات بیکاری رفع خواهد شد.
محمدی با اشاره به تغییر ذائقه جامعه در مصرف کالاها گفت: برنامه ریزی در خصوص ارایه آموزشهای لازم در بخشهای مختلف کسب و کار بخصوص فرش دست باف متناسب با سلیقه مصرف کنندگان، بایستی در دستور کار دستگاه های ذیربط قرار گیرد.
مدیر کل فنی حرفه ای استان کرمانشاه، هم آموزش را لازمه توسعه و پیشرفت دانست و گفت: انجام اقدام های لازم برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، بدون توجه به مساله آموزش نتیجه ای نخواهد داشت.
ناصری امید، توجه به آموزش های کوتاه مدت مهارتی و فنی و حرفه ای را براساس نیازمندیهای بازار کسب و کار مورد تاکید قرار داد و گفت: در 9 ماه گذشته هشت میلیون و 500 هزار نفر ساعت، در بخش آموزشگاه های فنی و حرفه ای دولتی و آزاد در سطح آستان آموزش مهارت ارایه شده که این میزان بیشتر از میزان تعهد شده است.
وی با اشاره به اهمیت رونق آموزش فرش بافی در روستاها گفت: توانمندسازی روستاییان در دستور کار سازمان آموزش فنی و حرفه ای قرار گرفته و این آمادگی را داریم که سهمیه عمده آموزش فرش استان را به سنقر و کلیایی اختصاص دهیم.
مدیر کل فنی و حرفه ای کرمانشاه از ایجاد تفاهم نامه با صنعت و معدن برای ارایه آموزش معادن به معدن کاران در سنقر و کلیایی خبر داد.
ناصری امید، توجه به مباحث مهارتی در کنار مدارک دانشگاهی را برای ایجاد اشتغال مورد تاکید قرار داد و گفت: ارایه آموزشها از طریق اتحادیه ها و اصناف در خصوص مهارتهایی که در شهرستان ارایه نمی شود، آموزش از طریق مرکز استان امکان پذیر است.
7446/8066خبرنگار:هادی رنجبر ** انتشار دهنده:علی مولوی

منبع - copyright