خرم آباد -ایرنا- پایگاه تحلیلی خبری یافته لرستان در مطلبی با عنوان گردشگری مذهبی؛ صنعت پر سود لرستان نوشت: گردشگری مذهبی یکی از شاخصه‌‌های مهم توریسم به شمار می‌رود که سهم قابل توجهی از فعالیت‌های این صنعت را به خود اختصاص می‌دهد.
خرم آباد -تفریح خوب- پایگاه تحلیلی خبری یافته لرستان در مطلبی با عنوان گردشگری مذهبی؛ صنعت پر سود لرستان نوشت: گردشگری مذهبی یکی از شاخصه‌‌های مهم توریسم به شمار می‌رود که سهم قابل توجهی از فعالیت‌های این صنعت را به خود اختصاص می‌دهد.


منبع - copyright