مشهد – ایرنا – استاندار خراسان رضوی گفت : آیت الله هاشمی رفسنجانی تا آخرین لحظه حیات خود به عهد و پیمان خود برای اعتلای اسلام ، انقلاب ، نظام اسلامی و کشور پایدار و استوار ماند.
مشهد – تفریح خوب – استاندار خراسان رضوی گفت : آیت الله هاشمی رفسنجانی تا آخرین لحظه حیات خود به عهد و پیمان خود برای اعتلای اسلام ، انقلاب ، نظام اسلامی و کشور پایدار و استوار ماند.


منبع - copyright