اردبیل - ایرنا- معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: برکتی که‌ از حیات و حتی فقدان شخصیت بزرگواری چون آیت الله هاشمی رسنجانی می توان سراغ گرفت، فراخوانی به وحدت و انسجام آحاد جامعه ایران اسلامی است.

به گزارش روزپنجشنبه تفریح خوب، ناصیر نصیری افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی، اسطوره صبر و فداکاری، الگوی تدبیر، اعتدال، ایثار و مرد روزهای بحرانی این مرز و بوم بودند و بی شک، تاریخ از هاشمی به عنوان یکی از افراد شاخص منادی وحدت و استقلال جامعه ایرانی و اتحاد جوامع اسلامی یاد خواهد کرد.
وی بیان کرد: گاهی، رحلت افراد شاخص و موثر در روند امور، خود امری موثر و دربردارنده برکت ضمنی است و آیت الله هاشمی رفسنجانی جز این شخصیت ها بود.
او اضافه کرد : ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، بزرگ مردی از تبار مجتهدان مجاهد و مبارزان راه آزادی و استقلال میهن اسلامی، جانکاه و صدالبته جبران فقدان این شخصیت وارسته و موثر، دور از دسترس می نماید.
نصیری اظهار کرد: رحلت شیخ مصلحت، معتمد مردم و یار صدیق امام(ره)و رهبری که‌ تعهدش به نظام جمهوری اسلامی مثال زدنی است، هرگز از خاطر رهروان اعتلای میهن نخواهد رفت.
خبرنگار: گیتی طالبی ** انتشار دهنده : سیفعلی موسی زاده
6016/6018

منبع - copyright