یزد ـ ایرنا ـ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد گفت: بخش خضرآباد اشکذر با توجه به برخی از ظرفیت ها از قبیل صنعتی بودن، نزدیکی به مرکز استان و نیز شرایط اقلیمی آن برای اجرای طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز انتخاب شده است.

به گزارش تفریح خوب، محمد رضا آخوندی روز شنبه در کارگاه آموزشی و هم اندیشی مدیریت جامع حوزه های آبخیز استان افزود: برای اجرای طرح مذکور 13 روستای بخش خضرآباد با مجموع 822 خانوار و جمعیت دو هزار و 714 نفر در نظر گرفته شده است.
آخوندی گام های هفت گانه چارچوب الگوی اجرایی مدل مدیریت جامع حوزه آبخیز را تشکیل ساختار مناسب برنامه ریزی در ستاد ،استان و حوزه آبخیز ، انتخاب حوزه ابخیز ، تدوین برنامه راهبردی حوزه ، طرفیت سازی، توانمندسازی و آموزش ، هماهنگ سازی پروژه های دولتی ، نیازها و فعالیتهای مردمی در چارچوب برنامه راهبردی ، اجرا، نظارت ، پایش و ارزشیابی و در نهایت مستند سازی عنوان کرد.
وی افزود: در راستای طرح مدیریت جامع حوزه ابخیز بخش خضرآباد دو گام تشکیل ساختار مناسب و انتخاب حوزه آبخیز صورت گرفته است .
وی گام اساسی در الگوی اجرایی مدل مدیریت جامع حوزه آبخیز را تدوین برنامه راهبردی حوزه عنوان و خاطر نشان کرد: جهت تنظیم برنامه های راهبردی طرح نیاز به اعتبار است که در تلاش هستیم در آینده نزدیک اعتبار لازم برای تدوین این برنامه راهبردی تخصیص دهیم .
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان به ویژه شهرستان اشکذر یاد آور شد: امید است که با هم فکری و به کارگیری رهنمودهای سازمانی این طرح را به اتمام برسانیم .
وی افزود: ذینفعان داخل حوزه آبخیز با هم به صورت یک گروه به طور مشترک در جهت شناسایی مشکلات و منابع مورد توجه در آبخیز و نیزتوسعه و اجرای یک برنامه آبخیزداری با راه حل هایی که پایداری اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی را به همراه داشته باشد، کار می کنند .
وی اهداف و اولویت های اجرایی طرح را شناسایی جوامع محلی ، تشکل ها، بهره برداران و ذینفعان در حوزه آبخیز ، برگزاری دوره های توانمندسازی جوامع محلی، آموزش مشاغل جایگزین با نظر بهره برداران ، پایش و ارزیابی اقدامات اجرایی و شاخص های اقتصادی و اجتماعی ، مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و هماهنگی کلیه ارگانهای دولتی و بخش خصوصی در حوضه عنوان کرد.
محمد علی شاه حسینی فرماندار اشکذر هم با اشاره به برخی از ظرفیتهای بخش خضرآباد اظهارداشت: یکی ازمشکلات اساسی این بخش که جمعیت، اشتغال و رونق این بخش را تحت الشعاع قرار داده است خشکسالی های پی در پی آن است که امید است با اجرای طرح مذکور شاهد توسعه و رونق روستاهای بخش خضرآباد باشیم .
بخش خضرآباد در 30 کیلومتری شهرستان اشکذر و 35 کیلومتری مرکز استان یزد قرار دارد و دارای 19 روستای بالای 20 هزار خانوار است.
7546/6197 خبرنگار : سعیده السادات خاتمی ** انتشار: فلاح

منبع - copyright