تهران - ایرنا - تظاهرات روز شنبه مخالفان «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در شهر برکلی ایالت کالیفرنیا به خشونت کشیده شد.

به گزارش تفریح خوب به نقل از خبرگزاری سی.ان.ان، درگیری حامیان ترامپ با جمعی از مخالفان وی که روز شنبه با هدف افزایش فشارها به او برای انتشار اظهارنامه مالیاتی اش در خیابان های برکلی دست به تظاهرات زده بودند، به مجروح شدن چند نفر و بازداشت 12 نفر منجر شد.
تمامی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در چهار دهه گذشته، به استثنای ترامپ، اظهارنامه مالیاتی خود را حتی پیش از انتخابات منتشر کرده اند.
مخالفان ترامپ وی را به استفاده از گریزگاه های قانونی و فرار مالیاتی متهم می کنند.
در همین راستا بسیاری از شهرهای آمریکا روز شنبه شاهد تظاهرات گسترده افرادی بود که خواستار انتشار اسناد مالیاتی رئیس جمهوری این کشور بودند.
در ساعات گذشته دهها هزار نفر در اغلب ایالت های آمریکا به همین بهانه دست به تظاهرات زدند. نیویورک، شیکاگو و فیلادلفیا کانون برخی از این تظاهرات ها بود.
ترامپ گرچه زمانی گفته بود که هیچ کسی در آمریکا به اسناد مالیاتی وی اهمیتی نمی دهد، نظرسنجی ها حاکی است که 74 درصد آمریکایی ها خواستار انتشار اظهارنامه مالیاتی وی هستند.
شبس ** 9386 ** 1574 ** مترجم : مهران معینی جم ** انتشار دهنده: محسن تهوری

منبع - copyright