تهران - ایرنا - ایندیپندنت از تیراندازی درخیابان شانزالیزه پاریس و کشته شدن دو نفر خبر داد.

به گزارش تفریح خوب به نقل از تارنمای ایندیپندنت، دقایقی پیش یک فرد مسلح در خیابان شانزالیزه پاریس اقدام به تیراندازی کرد.
براساس این گزارش، پس از تیراندازی، پلیس در محل حضور پیدا کرد و با فرد مهاجم درگیر شد. در نتیجه این درگیری یک مامور پلیس و همچنین مهاجم کشته شدند.
پلیس پاریس منطقه را تخیله کرد و از مردم خواسته است که از عبور و مرور در خیابان شانزه لیزه خودداری کنند.
به نوشته ایندیپندنت، حداقل دو مهاجم شناسایی شده اند و پلیس این حمله را تروریستی خوانده است.
شبد**ع.آ*9122*انتشار دهنده: مهدی نعمتی

منبع - copyright