سنندج- ایرنا- با اتمام رای گیری در استان کردستان، کار شمارش آرا در یک هزار و 383 شعبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار تفریح خوب آرای مردم کردستان در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی در یک هزار و 383 شعبه شامل 789 شعبه ثابت و 584شعبه سیار جمع آوری شد.
انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی در سنندج و سقز به صورت الکترونیکی برگزار شد و در این شهرها نیز 231 شعبه الکترونیکی تعبیه شد بود.
12 هزار و 400 نفر در استان از جمله عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی، اعضای شعب، نمایندگان فرماندار و هشت هزار و 500 نفر نیروهای محافظ، مسئولیت برگزاری این دوره از انتخابات را در استان کردستان به عهده دارند.
براساس سرشماری سال 1395 تعداد واجدان شرایط رای در استان کردستان یک میلیون و 167 هزار و 277 نفر بودند که رای اولی ها در این آمار سهم 28 هزار و 322 نفری داشتند.
تعداد کرسی های شوراهای اسلامی استان، چهار هزار و 167 کرسی شامل 161 کرسی شهری و چهار هزار و 6 کرسی در مناطق روستایی است.
مردم کردستان در انتخابات سال 96 علاوه بر انتخاب رئیس جمهور منتخب خود اعضای شوراهای اسلامی 29 شهر و یک هزار و 312 روستا را برگزیده اند.
شوراهای اسلامی 22 شهر استان دارای پنج عضو، 6 شهر هفت عضو و یک شهر دارای 9 عضو است و از یک هزار و 312 روستایی که واجد شرایط برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی هستند 29 روستا دارای پنج عضو و یک هزار و 283 روستا نیز دارای سه عضو هستند.
هشت هزار و 972 نفر یک هزار و 258 نفر در مناطق شهری و هفت هزار و 972 نفر در مناطق روستایی برای انتخابات شوراهای اسلامی کردستان ثبت نام کرده بودند که 252 نفر از ثبت نام کنندگان بانوان بودند.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ، امروز جمعه 29 اردیبهشت 96 از ساعت هشت صبح در سراسر کشور برگزار شد.
3034/ 3020
** خبرنگار: حسن حسین زاده /** انتشار دهنده: عبدالله رحمانی

منبع - copyright