گام به گام – ارایه پاورپوینت های آموزشی

پاورپوینت های آمورشی ریاضی هفتم

 • فصل1- راهبردهای حل مساله (2)-web

  پاورپوینت آموزشی فصل اول ریاضی هفتم-راهبردهای حل مسئله

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • Untitled

  پاورپوینت آموزشی فصل پنجم ریاضی هفتم-شمارنده ها و اعداد اول

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • هفتم-فصل 4

  پاورپوینت آموزشی فصل چهارم ریاضی هفتم-هندسه و استدلال

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • فصل دوم ریاضی هفتم

  پاورپوینت آموزشی فصل دوم ریاضی هفتم-عددهای صحیح

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • فصل سوم ریاضی هفتم

  پاورپوینت آموزشی فصل سوم ریاضی هفتم-جبر و معادله

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • 76

  پاورپوینت آموزشی فصل ششم ریاضی هفتم-سطح و حجم

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • فصل نهم

  پاورپوینت آموزشی فصل نهم ریاضی هفتم-آمار و احتمال

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • فصل 8 ریاضی هفتم

  پاورپوینت آموزشی فصل هشتم ریاضی هفتم-بردار ومختصات

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • فصل هفتم-ریاضی هفتم-توان وجذر

  پاورپوینت آموزشی فصل هفتم ریاضی هفتم-توان وجذر

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید

پاورپوینت های آمورشی ریاضی هشتم

 • ریاضی هشتم-فصل اول کامل- عدد های صحیح و گویا

  پاورپوینت آموزشی فصل اول ریاضی هشتم-عددهای صحیح و گویا

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • Untitled

  پاورپوینت آموزشی فصل پنجم ریاضی هشتم-بردار و مختصات

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • فصل 4 ریاضی هشتم

  پاورپوینت آموزشی فصل چهارم ریاضی هشتم-جبر و معادله

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • ریاضی هشتم-فصل دوم- حساب عددهای طبیعی

  پاورپوینت آموزشی فصل دوم ریاضی هشتم-حساب عددهای طبیعی

  2,000 تومانافزودن به سبد خرید
 • ریاضی هشتم-فصل سوم- چند ضلعی ها

  پاورپوینت آموزشی فصل سوم ریاضی هشتم-چند ضلعی ها

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • 86

  پاورپوینت آموزشی فصل ششم ریاضــــــــــــی هشتم-مثلث

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • ریاضی هشتم -فصل 9

  پاورپوینت آموزشی فصل نهم ریاضی هشتــــــــم -دایره ها

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • فصل هشتم ریاضی هشتم

  پاورپوینت آموزشی فصل هشتم ریاضی هشتم-آمار و احتمال

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • فصل هفتم

  پاورپوینت آموزشی فصل هفتم ریاضی هشتم-توان وجذر

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید

پاورپوینت های آمورشی ریاضی نهم

 • ریاضی نهم -فصل 1

  پاورپوینت آموزشی فصل اول ریاضی نهـــــــــــــــم-مجموعه ها

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • Untitled

  پاورپوینت آموزشی فصل پنجم ریاضی نهم-عبارت های جبری

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • فصل چهارم ریاضی نهم

  پاورپوینت آموزشی فصل چهارم ریاضی نهم-توان و ریشه

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • ریاضی نهم - فصل دوم

  پاورپوینت آموزشی فصل دوم ریاضی نهم-عدد های حقیقی

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • فصل 3 ریاضی نهم

  پاورپوینت آموزشی فصل سوم ریاضی نهم-استدلال و اثبات در هندسه

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • 96-456

  پاورپوینت آموزشی فصل ششم ریاضی نهم-خط و معادله های خطی

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • 98

  پاورپوینت آموزشی فصل هشتم ریاضی نهم-حجم و مساحت

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
 • فصل هفتم نهم

  پاورپوینت آموزشی فصل هفتم ریاضی نهم-عبارت های گویا

  2,500 تومانافزودن به سبد خرید
سوالات هماهنگ استانی نهم با پاسخ تشریحی-نوبت دومنمونه سوالات چهارم
 • محبوب
 • تازه ترین ها
 • دیدگاهها
 • سوالات امتحان هماهنگ درس املا نهم نوبت دوم-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  آذر ۱۵, ۱۳۹۴
 • راهنمای تصویری دانلود فایل ها

  آذر ۵, ۱۳۹۴
 • سوالات امتحان هماهنگ درس ریاضی نهم نوبت دوم با پاسخ تشریحی-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس عربی نهم نوبت دوم با پاسخ تشریحی-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم با پاسخ تشریحی-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس علوم نهم نوبت دوم با پاسخ تشریحی-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس زبان انگلیسی نهم نوبت دوم با پاسخ تشریحی-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس آمادگی دفاعی نهم نوبت دوم-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس قرآن نهم نوبت دوم با پاسخ تشریحی-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس انشا نهم نوبت دوم-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس آمادگی دفاعی نهم نوبت دوم-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس قرآن نهم نوبت دوم با پاسخ تشریحی-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس زبان انگلیسی نهم نوبت دوم با پاسخ تشریحی-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس پیام های آسمانی نهم نوبت دوم با پاسخ تشریحی-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس عربی نهم نوبت دوم با پاسخ تشریحی-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس ریاضی نهم نوبت دوم با پاسخ تشریحی-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس علوم نهم نوبت دوم با پاسخ تشریحی-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس انشا نهم نوبت دوم-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم با پاسخ تشریحی-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
 • سوالات امتحان هماهنگ درس املا نهم نوبت دوم-خرداد،مرداد،جبرانی سال ۹۵

  آذر ۱۵, ۱۳۹۴
 • ali1394: با سلام آیا مشکل شما برطرف شد...
 • فردا: سلام من فایل فصل دوم رو خریدم اما لینک دانلود مشکل داره ممنو...
 • ali1394: با سلام در حال رسیدگی تا دقایقی دیگرپاسخ......
 • ِارش: من نمیتوانم این پاورپوینت را دانلود کنم پول هم واریز شده است...
 • عرفان: سایتت عالیییییییییییییه خدا کمکت کنه در زندگیت ممنون...
 • عرفان: داداش سایتت عالیییییییییه خدا ایشاالله کمکت کنه تو زندگیت فد...
 • CH7: دمت گرم عالیییییییییی بود...
 • fatemeh: عالی بود ممنونم...
 • gorim1406: موقعی که وارد حساب کاربری خودم میشم یه برگه سبز میاد ولی هر...
 • کرکر: خوب بود مرسی واسه بقیه پولیش کنین...
ورود

مرابه خاطر بسپار
 • نام‌نویسی
 • رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
سبد خریدحقوق معنویتاسیس 1394 ، تمامی حقوق مادی و معنوی برای "گام به گام 789" محفوظ است.پرداخت آنلاین با همکاری :درگاه پرداخت الکترونیک فراگیتتماس با ما

کاربر گرامی، لطفاً در صورت وجود هرگونه مشکلی در دانلود فایل ها، با ما تماس بگیرید.
shirinfarali@gmail.com

      بهینه سازی فنی ، طراحی و اجرا   توسط   :   امیر حسین صحراگرد © 2015