خاستگاه قومی و زبانی غوریان در جدال قلم

جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ , 46 بازدید

خاستگاه قومی و زبانی غوریان در جدال قلم. ٢٦ سرطان (تیر) ١٣٩٠. سخنی به خواننده. در مورد ...