آگهی استخدام کارشناس یا کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات یا نرم افزار در راهکار خلاق واقع در استان تهران آگهی استخدام کارشناس یا کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات یا نرم افزار راهکار خلاق برای توسعه تیم فنی خود استخدام می کند: *کارشناس یا کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات یا نرم افزار. *آشنا به مباحث عمومی در حوزه فناوری اطلاعات. *توان فراگیری مباحث جدید. *تسلط خوب به زبان انگلیسی. *تسلط به سرویس های مایکروسافت. *Active Directory *Active Directory Replication *تسلط به Microsoft Exchange, Microsoft Lync *دارای تجربه در Troubleshooting, Administration *آشنایی با SQL Server Always-on ارسال رزومه به: hr@spspersia.com آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 4 خرداد 1395

آگهی استخدام کارشناس یا کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات یا نرم افزار در راهکار خلاق واقع در استان تهران آگهی استخدام کارشناس یا کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات یا نرم افزار راهکار خلاق برای توسعه تیم فنی خود استخدام می کند: *کارشناس یا کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات یا نرم افزار. *آشنا به مباحث عمومی در حوزه فناوری اطلاعات. *توان فراگیری مباحث جدید. *تسلط خوب به زبان انگلیسی. *تسلط به سرویس های مایکروسافت. *Active Directory *Active Directory Replication *تسلط به Microsoft Exchange, Microsoft Lync *دارای تجربه در Troubleshooting, Administration *آشنایی با SQL Server Always-on ارسال رزومه به: hr@spspersia.com آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 4 خرداد 1395
منبع - copyright