آگهی استخدام چندین رشته در شرکت مهندسین مشاور شاراب واقع در استان تهران آگهی استخدام شرکت مهندسین مشاور شاراب شرکت مهندسین مشاور شاراب جهت تکمیل کادر فنی دفتر تهران در رشته های ذیل استخدام می نماید: عمران آب - بهداشت محیط - آبیاری زهکشی - آب و فاضلاب - زراعت و باغبانی - سازه های هیدرولیکی - سازه های آبی. از متقاضیان محترم خواهشمند است ضمن مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.sharabco.comنسبت به تکمیل فرم استخدام اقدام فرمایند و در صورت هرگونه سوال احتمالی با آدرس ایمیل sharabco@yahoo.com یا تلفن: ۰۹۳۰۴۸۳۹۴۹۶ تماس حاصل فرمایید آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 4 اردیبهشت 1395

آگهی استخدام چندین رشته در شرکت مهندسین مشاور شاراب واقع در استان تهران آگهی استخدام شرکت مهندسین مشاور شاراب شرکت مهندسین مشاور شاراب جهت تکمیل کادر فنی دفتر تهران در رشته های ذیل استخدام می نماید: عمران آب - بهداشت محیط - آبیاری زهکشی - آب و فاضلاب - زراعت و باغبانی - سازه های هیدرولیکی - سازه های آبی. از متقاضیان محترم خواهشمند است ضمن مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.sharabco.comنسبت به تکمیل فرم استخدام اقدام فرمایند و در صورت هرگونه سوال احتمالی با آدرس ایمیل sharabco@yahoo.com یا تلفن: ۰۹۳۰۴۸۳۹۴۹۶ تماس حاصل فرمایید آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 4 اردیبهشت 1395
منبع - copyright