آگهی استخدام کارشناس نرم افزار و کارشناس حسابداری در یک شرکت واقع در استان تهران آگهی استخدام کارشناس نرم افزار و کارشناس حسابداری کارشناس نرم افزار: مسلط به JavaScript, HTML, CSSبرای Front End Development کارشناس نرم افزار: مسلط به C#.Netبرای Back End Development کارشناس نرم افزار: مسلط به SQL Serverبرای پشتیبانی فنی نرم افزار کارشناس حسابداری: برای پشتیبانی کاربری نرم افزار. نوع استخدام: تمام وقت بوده و محل شرکت غرب تهران است. لطفا رزومه خود را به job@roozamad.irارسال کنید. آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 4 خرداد 1395

آگهی استخدام کارشناس نرم افزار و کارشناس حسابداری در یک شرکت واقع در استان تهران آگهی استخدام کارشناس نرم افزار و کارشناس حسابداری کارشناس نرم افزار: مسلط به JavaScript, HTML, CSSبرای Front End Development کارشناس نرم افزار: مسلط به C#.Netبرای Back End Development کارشناس نرم افزار: مسلط به SQL Serverبرای پشتیبانی فنی نرم افزار کارشناس حسابداری: برای پشتیبانی کاربری نرم افزار. نوع استخدام: تمام وقت بوده و محل شرکت غرب تهران است. لطفا رزومه خود را به job@roozamad.irارسال کنید. آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 4 خرداد 1395
منبع - copyright