آگهی استخدام کارشناسی علوم آزمایشگاه در سازمان جهاد دانشگاهی واقع در استان خراسان رضوی آگهی استخدام کارشناسی علوم آزمایشگاه سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی جهت تکمیل نیروی انسانی آزمایشگاه های تشخیص طبی خود در مشهد از متقاضیان مرد دارای مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی استخدام می نماید. دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم الزامی است. متقاضیان واجد شرایط می توانند کپی آخرین مدرک تحصیلی و خلاصه ای از سوابق خود را به آدرس الکترونیکی sec.khr@acecr.ac.irو یا به آدرس پستی زیر ارسال نمایند: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی - طبقه دوم - امور اداری صندوق پستی ۱۳۷۶-۹۱۷۷۵ کدپستی ۹۱۷۷۹۴۹۳۶۷ تلفن: ۳۸۸۳۲۳۶۵-۰۵۱ آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 21 اردیبهشت 1395

آگهی استخدام کارشناسی علوم آزمایشگاه در سازمان جهاد دانشگاهی واقع در استان خراسان رضوی آگهی استخدام کارشناسی علوم آزمایشگاه سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی جهت تکمیل نیروی انسانی آزمایشگاه های تشخیص طبی خود در مشهد از متقاضیان مرد دارای مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی استخدام می نماید. دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم الزامی است. متقاضیان واجد شرایط می توانند کپی آخرین مدرک تحصیلی و خلاصه ای از سوابق خود را به آدرس الکترونیکی sec.khr@acecr.ac.irو یا به آدرس پستی زیر ارسال نمایند: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی - طبقه دوم - امور اداری صندوق پستی ۱۳۷۶-۹۱۷۷۵ کدپستی ۹۱۷۷۹۴۹۳۶۷ تلفن: ۳۸۸۳۲۳۶۵-۰۵۱ آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 21 اردیبهشت 1395
منبع - copyright