این خانواده هست تمام نقشا خالیه من خودم نقشی انتخاب نکردممممم سر نقشا دعوا نکنین من خیلی از پرنسسا رو به یاد ندارم ولی هر شخصیتی خواستین بگینن و وقتی گروه یا خانواده تکمیل شد باید هفته ای یه نظر بدی و یه نفر تمام اسما رو بگه تا من یادم بیاد اگر تمامشو گفت ۳ نظر داره

منبع - copyright