سکانس برتر رضا عطاران داره با زن فرانسوی انگلیسی صحبت میکنه... وای میترکی از خنده///پیشنهاد میکنم این دوتا رو هم ببینید: http://www.aparat.com/v/dtra9 و http://www.aparat.com/v/rlsVx

O:8:"stdClass":3:{s:5:"video";s:103:"http://as5.asset.aparat.com/aparat-video/a_j32em286imj2kmlm2nljj60mj596945220k088725861-614y__94c8a.apt";s:5:"title";s:93:"سکانس برتر رضا عطاران وای داره انگلیسی صحبت میکنه؟!";s:5:"image";s:53:"http://funsgood.in/userfiles/images/14653504902623.jpg";}
منبع - copyright