ویدیوی پاسخ حسینی به تیتر روزنامه عرب: عربستان چنگ افزارهای پیشرفته ای دارد اما ما تمدن چند هزار ساله داریم.

O:8:"stdClass":3:{s:5:"video";s:103:"http://hw5.asset.aparat.com/aparat-video/a_bn1pm023qj2k26m2n2q757n6539228qm5n5345495006-381b__c1ad9.apt";s:5:"title";s:77:"پاسخ کوبنده شهاب حسینی به تیتر روزنامه عرب";s:5:"image";s:53:"http://funsgood.in/userfiles/images/14653504985907.jpg";}
منبع - copyright