احسان علیخانی در برنامه خنده وانه خاطره جالبی را از سقوط هواپیما تعریف کرد.

O:8:"stdClass":3:{s:5:"video";s:103:"http://as4.asset.aparat.com/aparat-video/a_8idif15gi8j7g7mf09p917e180f5217794i873304634-139s__39f8c.apt";s:5:"title";s:65:"خاطره احسان علیخانی از سقوط هواپیما";s:5:"image";s:53:"http://funsgood.in/userfiles/images/14653505207286.jpg";}
منبع - copyright