زنجان - ایرنا - مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: در حالیکه پیش از دولت یازدهم فقط 2 شهر این استان از نعمت شبکه فاضلاب شهری برخوردار بود طی چهار سال گذشته تعداد شهرهای دارای انشعاب به چهار مورد رسید که نشان از رشد 100 درصدی این خدمات دارد.

علیرضا جزء قاسمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار تفریح خوب افزود: درصد جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب شهری در استان زنجان قبل از دولت یازدهم 28.31 درصد بود، این رقم در آذر سال گذشته به 32.94 درصد افزایش رسید که رشد 4.63 درصدی دارد.
وی، تعداد کل مشترکان فاضلاب شهری استان زنجان را 54 هزار و 485 واحد در ابتدای فعالیت دولت یازدهم بیان کرد و یادآورشد: این رقم در آذر سال گذشته به 69 هزار و 293 واحد افزایش با رشد 27.18 درصدی رسیده است.
مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان، طول شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب این استان قبل از دولت تدبیر و امید را 427 هزار و 86 کیلومتر بیان کرد و گفت: این میزان در دولت فعلی با 461 هزار کیلومتر رشد 7.75 درصد دارد.
جزء قاسمی به تعداد شهرهای تحت پوشش شبکه آبفای استان زنجان اشاره کرد و افزود: این شهرها قبل از دولت تدبیر و امید 18 شهر بود که در این دولت به 21 شهر افزایش یافت که رشد 16/67 درصد را نشان می دهد.
وی از رشد 50 درصدی تعداد چاه های در مدار بهره برداری در دولت یازدهم خبر داد و یادآورشد: تعداد این چاه های تامین آب شرب قبل از دولت یازدهم هشت حلقه بود که طی این دولت به 120 حلقه افزایش یافت.
مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: حجم مخازن در مدار بهره برداری این استان تا قبل از فعالیت دولت یازدهم 134هزار و 520 مترمکعب بود که این میزان در دولت تدبیر و امید به 160 هزار و 770 متر مکعب افزفایش با رشد 19.51 درصد رسیده است.
جزء قاسمی از رشد بیش از 15 درصدی ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب شرب در مدار بهره برداری در دولت تدبیر و امید خبر داد و یادآورشد: ظرفیت این ایستگاه ها از 260 هزار و 97 هزار متر مکعب در شبانه روز قبل از این دولت به 301 هزار و 4 هزار متر مکعب در دولت یازدهم افزایش یافته است.
به گزارش تفریح خوب، 99.9 درصد جمعیت شهری استان زنجان تحت پوشش تاسیسات آب شهری در 21 شهر قرار دارند.
8068/7325
خبرنگار : حدیث ابوالحسنی *** انتشاردهنده: اسماعیل جهانبخش

منبع - copyright